เลขนี้อาจมีโชค!เลข “มงคล”ออกทุกปี คอหวยไม่ควรพลาด

เลขมงคล

คอลอตเตอรี่จะต้องรีบซื้อ เลข มงคล งวด 16 กรกฎาคม65 เลขนี้ออกทุกปี

ตอนวันที่ 6 กรกฎาคม ศ.จ. พล.อ.หญิง พลเรือเอกหญิง พล.อ.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ลูกสาวพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง รวมทั้งเป็นพระขนิษฐาพี่หญิงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขมงคล

กำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. พุทธศักราช 2500ในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ ในพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระลูกหญิง 2 พระองค์หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ แล้วก็พระผู้เป็นเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิว่ากล่าวคุณ

สำหรับคอลอตเตอรี่ไม่พลาด ต่างหาซื้อเลขที่เกี่ยวกับมงคลที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน อย่างเช่น 04, 65, 47, 500, 407, 065, 906